กรุณาเลือกเมนู
   
 
กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 

The Phenomenon

Whale Swim at Tonga Tapu Kingdom of Tonga July-Oct

Blue Whale Watching from Boat & Helicopter & Cliff at Port Land Australia Nov-April

Whale Feeding at Sophia Coast near Sydney Australia Sep

Orca & Dolphin & Pilot Whale & Killer force whale Swim & at Mangunui North NZ Nov-April

Whale Sharks & Manta & Dugong Swim Exmouth Western Australia Apr-July

Dugong Watching & Giant Manta & Queens land Grouper World Heritage Shark Bay all year

Great White Shark Dive at Port Lincoln South Australia April-Nov

School of Bull Sharks Hand Feeding at Harbor Town Fiji all year around

Dolphin Swim at Perth Western Australia Nov-April

Sea Lion Swim at Carnac Island Perth Western Australia Nov-April

Penguin Watching at Rockingham Perth Western Australia Nov-April

Leafy Sea & Weedy Sea Dragon at Esperance Western Australia

100 Sperm Whale & Orca & Pilot Whale & False Killer Whale & Pigmy Killer Whale East Australia

 Christmas Island Dive Cruise & Best coral and cave dive Western Australia Christmas Island

Spider Crab Migrations East Australia Melbourne VIC

Southern Right Whale East Australia VIC East Australia

 

 

The Phenomenon Package Yearly Schedule

January

1st & 2nd & 3rd & 4th Week Sail Fish Dive Cancun Mexico

Febuary

1st & 2nd & 3rd & 4th Week

School Orca & Great White Shark Feeding for big tuna Burma Bay WA

March

1st & 2nd & 3rd & 4th Week Blue Whale Feeding and Orca Portland VIC Australia

Or Spider Crab Migration Melbourne VIC Australia

April

1st & 2nd & 3rd & 4th Week

Orca Feeding & School Pilot Whale & False Killer Whale Mangunui NZ

May

1st & 2nd Week Bull Sharks Hand Feeding Pacific Harbor Fiji

3rd & 4th Week Tiger Shark Dive Cruise Tiger Beach Bahama America

June

1st & 2nd & 3rd & 4th Week 100 Sperms Whale Sapphire Coast E Australia

Or

1st & 2nd Week Whale Sharks & Manta & Dugong & Whale Exmouth WA

3rd & 4th Week Sardine Run South Africa

July

1st & 2nd & 3rd & 4th Week 500 Whale Sharks Cancun Mexico

August

1st & 2nd & 3rd & 4th Week Whale Swim Tonga Tapu Kingdom of Tonga

September

1st & 2nd & 3rd & 4th Week Southern Right Whale Feeding Sapphire Coast E Australia

Or

1st & 2nd Week Dugong & Whale & Whale Sharks & Manta Shark Bay W A

3rd & 4th Week Great White Shark Cage Dive Guadalupe Mexico

October

1st & 2nd & 3rd & 4th Week Humpback Whale Feeding & Orca Sapphire Coast E Australia

November

1st & 2nd & 3rd & 4th Week

Leafy & Weedy Sea Dragon Dive Esperance W Australia

December

1st & 2nd Week 5m tiger shark & Great Hammer Head Shark Coral Sea E Australia

3rd & 4th Week Dolphin & Sea Lion Swim Perth Western Australia

             Red Crab Migration & Whale Sharks Christmas Is W Australia

 

 

The Phenomenon Package

Why we are good?

Our package Include

We manage all exciting dive tour in a world all year around.

My company and all my agent work together to run these tour.

Our clients join one of our tour then same clients can join next tour.

We charter best local cruise boat

We charter small air plane for spotting sea life and photograph

We charter super local guide

You will be escorted by super dive coordinator from local airport 

We start to enjoy with sea life from sunrise until sunset (Long hour)

All meals & all drinks

Clients do not need to pay any money once they arrive at local area

Local adventures land tour

24 hours support services

 

Best month & season for all sea life

Jan-Feb Sail Fish Dive Cancun Mexico

Feb Orca & Great White Shark together Esperance WA

Mar (Nov-April) Blue Whale & Orca VIC Australia        

Apr (Mar-Jun) Orca & Pilot Whale & False Killer Whale Mangunui NZ

May (May-Nov) Bull Sharks Hand Feeding Pacific Harbor Fiji

May (Apr-Sep) Tiger Shark Dive Cruise Tiger Beach Bahama

June (Apr-July) Whale Sharks & Manta & Dugong & Whale Exmouth WA

Mid-June-Mid July Sardine Run South Africa

July (May-Sep) 500 Whale Sharks Cancun Mexico

Aug-Sep (Jul-Oct) Whale Swim Tonga

Sep (May-Oct) Dugong Shark Bay W A

Oct (Aug-Oct) Great White Shark Cage Dive Guadalupe Mexico

Oct (Sep-Oct) Humpback Whale Feeding Coast E Australia

Nov (Nov-April) Leafy & Weedy Sea Dragon Dive Esperance W Australia

Dec 5m tiger shark & Great Hammer Head Shark E Australia

Dec (Nov-Dec) Red Crab Migration & Whale Sharks W Australia

 

 

Whale Swim & Dive Cruise Tonga Tapu

Island Cruise around Tonga Tapu & Eua Island .      

MV Royal Princess is best boat for Whale Watching

Antique & Big & Modern Lounge & You can enjoy whale watching from here

  School of Whale & Best visibility & Best Whale Swim

One of best and huge cave at South Pacific Ocean with Whale & Big tooth Tuna

  

Top 10 Cavern Dive in a world

Huge & Giant Cavern in Eua Island

With more than 100 big tooth Tuna

 

 

                                                         

  

 

  

8N9D Whale Swim & Dive Standard Cruise

Not include charter small air plane for spotting & photo 

Tonga Tapu Kingdom of Tonga Nov-June

   

This is movie & Photo from Mr Hiroshi Sato He join our Whale Swim Tour in Sep 2010

http://www.youtube.com/watch?v=5UkyCCsWjUY&feature=plcp

Our schedule From July-Oct 2013                   

Sat       Fly from your country to Auckland                  by Air New Zealand

Sun       Arrive at Auckland                                          

            1 Day Free Plus Optional Tours           1 Stay Rendezvous Hotel Auckland

Mon     7:00 Auckland 11:10 Tonga Tapu        by New Zealand Air

Land Tours                                          1 Stay Whale & Dive Cruise

Tue      1, Whale Swim & Dive Cruise              2 Stay Whale & Dive Cruise

Wed     2, Whale Swim & Dive Cruise              3 Stay Whale & Dive Cruise

Thu      3, Whale Swim & Dive Cruise              4 Stay Whale & Dive Cruise

Fri        4, Whale Swim & Dive Cruise              1 Stay Likualofa Resort

Sat       Free Day Option Whale Swim Day Tour

          20:50 Tonga Tapu 22:55 Auckland by Air NZ 

            2 Stay Rendezvous Hotel Auckland

Sun       From Auckland to your country                       by Air New Zealand

Price AU$3000+ 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Our Operation Cavern Dive first and Whale Swim at Eua island area

We have Whale Swim Cruise only and Whale Swim & Dive Cruise (Advice)

Our room on a boat

1 x VIP Double Bed Room include toilet & shower & Big screen TV for 2

1 x Double Bed include Toilet & Shower for 2 peoples

1 x Twin Share Room share toilet & shower for 2 peoples

1 x Bank Bed Room and 2 bank bed for 4 peoples

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Melbourne

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

 

8N9D Whale Swim & Dive VIP Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo 

Tonga Tapu Kingdom of Tonga July-Oct

  

This is movie & Photo from Mr Hiroshi Sato He join our Whale Swim Tour in Sep 2010

http://www.youtube.com/watch?v=5UkyCCsWjUY&feature=plcp

Our schedule From July-Oct 2013                

Sat       Fly from your country to Auckland               by Air New Zealand

Sun      Arrive at Auckland                                        

            1 Day Free Plus Optional Tours        1 Stay Rendezvous Hotel Auckland

Mon    7:00 Auckland 11:10 Tonga Tapu      by New Zealand Air

Land Tours                                                     1 Stay Whale & Dive Cruise

Tue      1, Whale Swim & Dive Cruise                        2 Stay Whale & Dive Cruise

Wed     2, Whale Swim & Dive Cruise                        3 Stay Whale & Dive Cruise

Thu     3, Whale Swim & Dive Cruise                        4 Stay Whale & Dive Cruise

Fri       4, Whale Swim & Dive Cruise                        1 Stay at Resort

Sat       Free Day Option Whale Swim Day Tour

            20:50 Tonga Tapu 22:55 Auckland by Air NZ 

            2 Stay Rendezvous Hotel Auckland

Sun      From Auckland to your country                    by Air New Zealand

Our Operation Cavern Dive first and Whale Swim at Eua island area

We have Whale Swim Cruise only and Whale Swim & Dive Cruise (Advice)

Our room on a boat

1 x VIP Double Bed Room include toilet & shower & Big screen TV for 2

1 x Double Bed include Toilet & Shower for 2 peoples

1 x Twin Share Room share toilet & shower for 2 peoples

1 x Bank Bed Room and 2 bank bed for 4 peoples

Price AU$4000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Tonga Tapu

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

8N9D Dive Cruise Standard

Not include charter small air plane spotting & photo 

 Tonga Tapu Kingdom of Tonga Nov-June

  

Our schedule from Nov-June 2013                

Sat       Fly from your country to Auckland               by Air New Zealand

Sun      Arrive at Auckland                                        

            1 Day Free Plus Optional Tours        1 Stay Rendezvous Hotel Auckland

Mon    7:20 Auckland 11:10 Tonga Tapu      by New Zealand Air

Land Tours                                                     1 Stay Whale & Dive Cruise

Tue      1, Dive Cruise Tonga                                      2 Stay Whale & Dive Cruise

Wed     2, Dive Cruise Tonga                                      3 Stay Whale & Dive Cruise

Thu     3, Dive Cruise Tonga                                      4 Stay Whale & Dive Cruise

Fri       4, Dive Cruise Tonga                                      1Stay Likualofa Beach Resort

Sat       Free Day Option Whale Swim Day Tour

          20:50 Tonga Tapu 22:55 Auckland by Air NZ 

            2 Stay Rendezvous Hotel Auckland

Sun      From Auckland to your country                    by Air New Zealand

Package Price AU$3000 Minimum 4 Maximum 10 people

Under 3 we need to do whale swim day tour with staying whale resort

4 people + Whale Guide can swim all the time

Our Operation

Whale Swim Cruise only and Whale Swim & Dive Cruise (Advice)

Our room on a boat

1 x VIP Double Bed Room include toilet & shower & Big screen TV for 2

2 x Double Bed include Toilet & Shower for 2 peoples

1 x Twin Share Room share toilet & shower for 2 peoples

1 x Bank Bed Room and 2 bank bed for 4 peoples

Price AU$4000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Tonga Tapu

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

8N9D Blue Whale Watching & Dive VIP Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo

Portland Victoria Australia  Nov-April
  

          

Movie from Yu Tubu Blue Whale Watching by Helicopter

http://www.youtube.com/watch?v=m1mywCTYoBw

http://www.youtube.com/watch?v=psSOjgvNI0I

Main Sea life Blue Whale

Other Sea life Sperm Whale & Sun Fish & Leather Jacket Turtle & Dolphin Activity Catching Abalone & Cray Fish 

Tour Itinerary

Sat leave your country

Sun arrive at Melbourne Travel to Portland Stay              1 Hotel or Resort

Mon 1 Blue Whale 1 Hour Flight & 6 Hours Boat Tour Stay        2 Cruise Boat

Tue 2 Blue Whale 6 Hours Boat Tour Stay                            3 Cruise Boat

Wed 3 Blue Whale 6 Hours Boat Tour Stay                           4 Cruise Boat

Thu 4 Blue Whale 6 Hours Boat Tour Stay                           5 Cruise Boat

Fri 5 Blue Whale 1 Hours Flight & 6 Hours Boat Tour Stay         6 Cruise Boat

Sat Land Tour Night Time Leave Melbourne

Sun arrive at your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Melbourne

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

8N9D Whale Feeding Watching & Dive VIP Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo 

 Sapphire Coast near Sydney NSW

  

Whale feeding at Sapphire Coast near Sydney NSW

               

Whale feeding at Sapphire Coast near Sydney NSW

Movie from Yu Tubu 

Mr Rob Torelli he is underwater video photographer and coordinator for this tour.

http://www.youtube.com/watch?v=qHZlwtAm5vI&list=PL74FD0944547F5764&feature=plpp_play_all 

Place Sapphire Coast Near Sydney NSW

Best Time Sep to First of Oct      

Main Sea life Whale Feeding

Other Sea life Orca & Sperm Whale & Sun Fish & Leather Jacket Turtle

Other activity Catching Abalone & Cray Fish

Tour Itinerary Sat Leave your country

Sun Arrive at Sydney Land Tour Stay                                   1 Hotel or Resort

Mon 1 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                  2 Cruise Boat

Tue 2 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                              3 Cruise Boat

Wed 3            Whale Feeding & Dive Cruise Stay                  4 Cruise Boat

Thu 4 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                              5 Cruise Boat

Fri 5 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                                6 Cruise Boat

Sat Land Tour Night Time Leave Sydney Stay 1 Hotel Sydney

Sun arrive at your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Sydney

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

 

8N9D Orca Watching & Dive VIP Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo 

Mangunui North of New Zealand March –June

  

Movie on Yu Tubu Orca

Place Mangunui North New Zealand

Season

Main Sea Life Orca

Other Sea Life School of Dolphin & Pilot Whale & Sperm Whale

Package Tour

Sat      Leave your country

Sun    Arrive at Auckland

            Depart Auckland Arrive Mangunui by Bus Stay

Mon    Orca & Pilot Whale & Killer Force Whale & Dive Cruise

Tue     Orca & Pilot Whale & Killer Force Whale & Dive Cruise

Wed    Orca & Pilot Whale & Killer Force Whale & Dive Cruise

Thu    Orca & Pilot Whale & Killer Force Whale & Dive Cruise

Fri      Orca & Pilot Whale & Killer Force Whale & Dive Cruise

Sat      Leave Mangunui Arrive Auckland Depart Auckland

Sun    Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Auckland  

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

8N9D 100 Sperm Whale Watching & Dive VIP Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo 

 Sapphire Coast near Sydney NSW March-June

 

Sperm Whale feeding Watching at Sapphire Coast near Sydney NSW

Movie from Yu Tubu 

Mr Rob Torelli he is underwater video photographer and coordinator for this tour.

Place Sapphire Coast Near Sydney NSW

Best Time Sep to First of Oct      

Main Sea life Sperm Whale Feeding

Other Sea life Orca &  Sun Fish & Leather Jacket Turtle

Other activity Catching Abalone & Cray Fish

Tour Itinerary Sat Leave your country

Sun Arrive at Sydney Land Tour Stay                                   1 Hotel or Resort

Mon 1 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                  2 Cruise Boat

Tue 2 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                              3 Cruise Boat

Wed 3            Whale Feeding & Dive Cruise Stay                  4 Cruise Boat

Thu 4 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                              5 Cruise Boat

Fri 5 Whale Feeding & Dive Cruise Stay                                6 Cruise Boat

Sat Land Tour Night Time Leave Sydney Stay 1 Hotel Sydney

Sun arrive at your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Sydney

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

 

  

8N9D Southern Right Whale Watching & Dive VIP Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo

Portland Victoria Australia  Sep-Oct

 

  

Main Sea life Blue Whale

Other Sea life Sperm Whale & Sun Fish & Leather Jacket Turtle & Dolphin Activity Catching Abalone & Cray Fish 

Tour Itinerary

Sat leave your country

Sun arrive at Melbourne Travel to Portland Stay                          1 Hotel

Mon 1 Southern Whale 1 Hour Flight & 6 Hours Boat Tour Stay           2 Cruise Boat

Tue 2 Southern Whale 6 Hours Boat Tour Stay                                          3 Cruise Boat

Wed 3 Southern Whale 6 Hours Boat Tour Stay                             4 Cruise Boat

Thu 4 Southern Whale 6 Hours Boat Tour Stay                                          5 Cruise Boat

Fri 5 Southern Whale 1 Hours Flight & 6 Hours Boat Tour Stay            6 Cruise Boat

Sat Land Tour Night Time Leave Melbourne

Sun arrive at your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Melbourne

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

8N9D School of Orca & Great White Shark Cage Dive Cruise VIP

Include charter small air plane for spotting & photo

Burma Bay Western Australia Feb

  

Movie on Yu Tubu

http://abccommercial.com/contentsales/program/search-oceans-super-predator

Main Sea Life School of Orca & Great White Shark Cage Dive

Other Leafy & Weedy Sea Dragon & Australian Giant Crab & Sea Lion

 

Package Tour

Sat       Leave your country

Sun      Arrive at Perth Depart Perth Arrive Burma Bay Stay Hotel

Mon    1 School of Orca & Great White Shark Cage Dive Cruise Stay Boat

Tue      2 School of Orca & Great White Shark Cage Dive Cruise Stay Boat

Wed     3 School of Orca & Great White Shark Cage Dive Cruise Stay Boat

Thu     4 School of Orca & Great White Shark Cage Dive Cruise Stay Boat

Fri       5 School of Orca & Great White Shark Cage Dive Cruise Stay Hotel

Sat       Leave Burma Bay Arrive Perth and Depart Perth  

Sun      Arrive your country

 

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Perth

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year.

 

  

8N9D Dugongs & Whale Sharks & Whale Shark Bay

Include charter small air plane for spotting & photo

Shark Bay Western Australia May-Oct

  

World Heritage at Shark Bay Many Dugongs near Dirk Hartog Island

  

 Video http://www.youtube.com/watch?v=1Z8o2xh_kR4

Place Dirk Hartog Island Shark Bay Western Australia  Season May-Oct

Main Sea Life Dugongs & Whale Sharks & Whale Other Sea Life Queensland Grouper

Package Tour Sat Leave your country

Sun      Arrive at Perth Depart Perth Arrive Shark Bay Stay

Mon    Dugong & Whale Shark & Whale & Dive Cruise 

Tue      Dugong & Whale Shark & Whale & Dive Cruise       

Wed     Dugong & Whale Shark & Whale & Dive Cruise 

Thu     Dugong & Whale Shark & Whale & Dive Cruise 

Fri       Dugong & Whale Shark & Whale & Dive Cruise 

Sat       Leave Shark Bay Arrive Perth and Depart Perth

Sun      Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every things for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Perth

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

 

8N9D Whale Shark & Manta & Dugong & Whale Dive Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo

Exmouth Western Australia  Aug-Oct

   

   

Movie on Yu Tubu

Whale Sharks & Manta & Humpback Whale & Dolphin

http://www.youtube.com/watch?v=ovziQWrRyT8&feature=fvsr

Pier Dive http://www.youtube.com/watch?v=DuSpbbfVQ2A  
Muiron Island Coral Dive http://www.youtube.com/watch?v=qa-qRV8reUw

Place Exmouth Western Australia Season April-July

Main Sea Life Whale Sharks & Manta

Other Sea Life Dugong & Humpback Whale & Queens Land Groper

Package Tour Sat   Leave your country

Sun    Arrive at Perth Depart Perth Arrive Exmouth       Stay at Resort

Mon    Whale Sharks Swim Cruise                                Stay Cruise Boat

Tue     Whale Sharks Swim Cruise                                Stay Cruise Boat

Wed    Whale Sharks Swim  & Pier Dive Cruise                    Stay Cruise Boat

Thu    Whale Sharks Swim  Cruise at Muiron Island          Stay Cruise Boat

Fri      Whale Sharks Swim Cruise at West Coast     Stay Cruise Boat

Sat      Leave Exmouth Arrive Perth Depart Perth

Sun    Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & small airplane spotting and photo & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Melbourne

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

 

8N9D Leafy & Weedy Sea Dragon & Giant Crab Dive Cruise VIP

Include charter small air plane for spotting & photo

Esperance Western Australia  Aug-Oct

  

Leafy Sea Dragon

  

Movie on Yu Tubu

Leafy Sea Dragon http://www.youtube.com/watch?v=Ie3-bUH5NrE

Weedy Sea Dragon and baby http://www.youtube.com/watch?v=SzCLTwYtB6g

Main Sea Life Leafy & Weedy Sea Dragong Other Australian Giant Crab & Sea Lion

Package Tour Sat        Leave your country

Sun      Arrive at Perth Depart Perth Arrive Esperance Stay

Mon    1 Leafy & Weedy Sea Dragon & Australia Giant Crab Dive Cruise

Tue      2 Leafy Weedy Sea Dragon & Australia Giant Crab Dive Cruise

Wed     3 Leafy Weedy Sea Dragon & Australia Giant Crab Dive Cruise

Thu     4 Leafy Weedy Sea Dragon & Australia Giant Crab Dive Cruise

Fri       5 Leafy Weedy Sea Dragon & Australia Giant Crab Dive Cruise

Sat       Leave Esperance Arrive Perth and Depart Perth  

Sun      Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Perth

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

8N9D Dolphin & Sea lion Swim Dive Cruise VIP

Include charter small air plane for spotting & photo

Perth Western Australia Nov-April

  
  

Movie on You Tubu Dolphin Swim Rockingham

http://www.youtube.com/watch?v=kc2yhbp4vpo&feature=related

Sea Lion Swim at Seal Island Rockingham

http://www.youtube.com/watch?v=Ih4v-FG_IMY

Best Dive Rottenest Island

http://www.youtube.com/watch?v=Huupziq7bFI

Dive with school of Grey Nurse Sharks Rottenest Island

http://www.youtube.com/watch?v=8xYnfjHUez4

Place Perth Western Australia + Dive Course Season Oct -April

Main Sea Life Dolphin & Sea Lion & Little Penguin

Other Sea Life School of Globe fish & Great Nurse Sharks

Package Tour Sat   Leave your country

Sun    Arrive Perth Stay in Perth 1  Half Day Tour                        Stay in Perth 1

Mon    Dolphin Swim & Penguin Watching Rockingham  Dive Cruise Perth 2

Tue     Sea Lion Swim at Carnac Island                                               Dive Cruise Perth 3

Wed    Dive at Rottenest Island Big cavern Dive                  Dive Cruise Perth 4

Thu    Dive at HAMS Swan Navy Ship Wreck Dive                        Dive Cruise Perth 5

Fri      Aquarium Dive at Hillary Boat Harbor                                 Dive Cruise Perth 6

Sat      Half Day Free Time Leave Perth

Sun    Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Perth

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

8N9D Great White Shark Dive Cruise VIP

Include charter small air plane for spotting & photo

Port Lincoln South Australia May-Nov

  
  

Movie from Yu Tubu

http://www.youtube.com/watch?v=uOiPQJU0puo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=D5-5G-gTB4k&feature=relmfu

Place Port Lincoln South Australia  Season May-Oct

Main Sea Life Great White Sharks

Other Sea Life Sea Lion & School of Tuna Package Tour

Sat Leave your country

Sun      Arrive at Adelaide

            Depart Adelaide Arrive Port Lincoln                         1 Stay Holiday Resort

Mon    Great White Shark Cage Dive Cruise 2 Stay Cruise Boat

Tue      Great White Shark Cage Dive Cruise              3 Stay Cruise Boat

Wed     Great White Shark Cage Dive Cruise              4 Stay Cruise Boat

Thu     Great White Shark Cage Dive Cruise              5 Stay Cruise Boat

Fri       Great White Shark Cage Dive Cruise              6 Stay Cruise Boat

Sat       Leave Port Lincoln Arrive Adelaide 

            Depart Adelaide to Sydney Depart Sydney to  

Sun      Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Port Lincoln

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year   

8N9D Sail Fish Dive Package

Include charter small air plane for spotting & photo

Cancun Mexico Jan-March

 

  

Best Season

Jan-March

Weather permit

Our schedule from Jan-Feb              

Sat     Fly from your country to Mexico               

Sun    Arrive at Cancun   Stay at Resort                        

Mon   Sail Fish Dive Cruise       Stay at Cruise

Tue    Sail Fish Dive Cruise       Stay at Cruise

Wed   Sail Fish Dive Cruise       Stay at Cruise

Thu   Sail Fish Dive Cruise       Stay at Cruise

Fri     Sail Fish Dive Cruise       Stay at Cruise

Sat     Leave Cancun Airport

Sun    Arrive at your country 

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Cancun Mexico

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

 

 

 

8N9D 500 Whale Sharks Dive Cruise VIP

Include charter small air plane for spotting & photo

Cancun Mexico May-Sep

This photo is 500 Whale Sharks Best Season July and August

Our schedule Sat  Fly from your country to Mexico    

Sun       Arrive at Cancun                                     Stay at Resort                            

Mon      Whale Sharks Swim & Dive Cruise            Stay at Cruise

Tue       Whale Sharks Swim & Dive Cruise            Stay at Cruise

Wed      Whale Sharks Swim & Dive Cruise            Stay at Cruise

Thu      Whale Sharks Swim & Dive Cruise            Stay at Cruise

Fri        Whale Sharks Swim & Dive Cruise            Stay at Cruise

Sat        Leave Cancun Airport

Sun       Arrive at your country 

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Cancun Mexico

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

 

 

8N9D Great White Shark Dive Cruise

Guadalupe Jan-March

  

Best Season

Aug-Oct  

Weather permit

Our schedule from Jan-Feb              

Wed   Fly from your country

Thu   Arrive at Sandi Ago Cruise Boat at California 21:00-23:00        

          Stay at Cruise

Fri     28 Hours Cruise only to Guadalupe     Stay at Cruise

Sat     Great White Shark Dive Cruise                   Stay at Cruise

Sun    Great White Shark Dive Cruise                   Stay at Cruise

Mon   Great White Shark Dive Cruise          Stay at Cruise

Tue    Cruise only 17:00 Finish at California Stay at Resort

Wed   Fly back from Sandi ago here

Thu    Arrive at your country

 

Price We wills advice you

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Mexico

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

  

8N9D Tiger Shark Dive Cruise

Include charter small air plane for spotting & photo

Tiger Shark Beach Bahamas Jan-March

  

Our schedule

Sat  Fly from your country to Mexico            

Sun      Arrive at Grand Bahamas                   Stay at Cruise                        

Mon    Whale Sharks Swim & Dive Cruise    Stay at Cruise

Tue      Whale Sharks Swim & Dive Cruise    Stay at Cruise

Wed     Whale Sharks Swim & Dive Cruise    Stay at Cruise

Thu     Whale Sharks Swim & Dive Cruise    Stay at Cruise

Fri       Whale Sharks Swim & Dive Cruise    Stay at Cruise

Sat       Leave Grand Bahamas

Sun      Arrive at your country 

Price We will advice Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Cancun

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

Contact Dive Coordinator Masa Takashima

 

 

8N9D School of Bull Sharks Hand feeding Dive Cruise VIP

Include charter small air plane for spotting & photo

Pacific Harbor Fiji April-Oct

   
  
Papa San touched Tiger Shark and Bull Sharks & Bull shark was upset.

Movie on Yu Tubu Hand Feeding to Bull Sharks

http://www.youtube.com/watch?v=LwNLZM-XpVU

Place School of Bull Sharks Hand Feeding

Season All Year

Main Sea Life School of Bull Sharks

Other Sea Life Giant Treveally & Only sometime Tiger Sharks

Package Tour

Sat      Leave your country

Sun  Arrive Nadi & To Pacific Harbor by bus                       Stay The Pearl Resort 1

Mon    Bull Sharks Hand Feeding Dive Cruise 1                   Stay Dive Cruise 2

Tue     Bull Sharks Hand Feeding Dive Cruise 2                   Stay Dive Cruise 3

Wed    Bull Sharks Hand Feeding Dive Cruise 3                   Stay Dive Cruise 4

Thu    Bull Sharks Hand Feeding Dive Cruise 4                   Stay Dive Cruise 5

Fri      Bull Sharks Hand Feeding Dive Cruise 5                   Stay Dive Cruise 6

Sat      Leave Pacific Harbour Arrive Nadi Airport by bus Stay

Sun    Depart Nadi Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Nadi Fiji 

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

8N9D Red Hand Fish & Weedy Sea Dragon Dive Cruise VIP

 Include charter small air plane for spotting & photo

Eagle Hawke Hobart Tasmania Australia

   
   
A lot of Cave Dive at Eagle Hawke Tasmania 
Movie from Yu Tubu Eagle Hawk Neck

http://www.youtube.com/watch?v=gyBF0hDVZnc

Place Eagle Hawke Tasmania

Season May-Oct

Tour Itinerary

Sat       Leave your country

Sun      Arrive at Hobart

            Depart Hobart Arrive Mangunui by Bus Stay

Mon    Red Hand Fish Dive Tour Stay

Tue      Red Hand Fish Dive Tour Stay

Wed     Red Hand Fish Dive Tour Stay

Thu     Red Hand Fish Dive Tour Stay

Fri       Red Hand Fish Dive Tour Stay

Sat       Leave Eagle Hawk  Arrive Hobart Depart Hobart 

Sun      Arrive your country

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Hobart

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

 

 

8N9D Red Crab Migration & Whale Sharks Dive Cruise VIP

Include charter small air plane for spotting & photo

Christmas Island Western Australia Nov-Dec   

  

Red Crab Migrations

   

Movie on Yu Tubu

Place Christmas Island Western Australia Season April-July

Main Sea Life Red Crab Migrations

Other Sea Life Whale Sharks & Dolphin & Cave dive

Package Tour

8th Sat 10:30 Leave Perth 13:20 Arrive Christmas Island Stay at Resort 1

9th Sun Red Crab Migration & 2 Boat Dive 1             Stay at Resort 2

10th Mon Red Crab Migration & 2 Boat Dive 2                     Stay at Resort 3

11th Tue Red Crab Migration & 2 Boat Dive 3                       Stay at Resort 4

12th Wed Red Crab Migration & 2 Boat Dive 4                     Stay at Resort 5

13th Thu Red Crab Migration & 2 Boat Dive 5                      Stay at Resort 6

14th Fri Red Crab Migration & 2 Boat Dive 6                        Stay at Resort 7

15th Sat 19:00 Leave Christmas Is 23:40 Arrive Perth     Free Time

16th Sun Depart Perth Arrive your country

Expected Crab Spawning

9th -10th Oct & 8th -9th Nov & 7th Fri -8th Sat Dec 2012

Price AU$5000 + 10% GST Minimum 5 pax Maximum 10pax

Under 4 We need to do day tour + stay at resort

Group Booking 10 people + 1 Guide Free

Include 5 days Cruise & best Local Guide & Transport & Stay & Meals & Drinks we provide every thing for your best holiday 

Not Include Only air flight from your country to Christmas Island

Guarantee We can not guarantee to see this scene. We have seen this every year  

 

 

School of Hammerhead Sharks Dive

Mikomoto Island Shimoda Izu Japan

  

 

Movie on You Yubu School of Hammer Head Sharks at Mikomo Island Izu

http://www.youtube.com/watch?v=lB9fs-zVWEI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ncLKb7HunZg&feature=related

                       

Place Mikomoto Island Izu Near Tokyo Japan

Season July -Oct

Package Tour

Sat      Leave your country

Sun    Arrive Morning Tokyo Free Day                                  Stay Hotel 1

Mon    Leave Tokyo to Shimoda by Traian

            Hammer Head Shark Dive 1                             Stay Holiday House 1

Tue     Hammer Head Shark Dive 2                             Stay Holiday House 2

Wed    Hammer Head Shark Dive 3                             Stay Holiday House 3

Thu    Hammer Head Shark Dive 4                             Stay Holiday House 4

Fri      Hammer Head Shark Dive 5                             Stay Holiday House 5

Sat      Leave Morning Shimoda To Tokyo by Train             Stay Hotel 2

Sun    Depart Morning Tokyo Arrive your country

Package Price We will advice you

Include Guide & Transport & Accommodations & Dive Tour  & Tank & Weight

Not Include Air ticket from your country to Tokyo & Meals & Dive Gear

Minimum 2 Pax & Maximum 10Pax

 

School of Hammerhead Sharks Dive

Yonaguni Island Okinawa Japan

  

Movie on You Tubu School of Hammer Head Sharks

http://www.youtube.com/watch?v=EC6wqLxfU58

Diving and Hammer Head Sharks at Yonaguni Island

http://www.youtube.com/watch?v=JPAtlxpg1b0&feature=related

 

Place Yonaguni Island Okinawa Islands Japan

Season Nov-May

Package Tour

Sat      Leave your country Arrive Tokyo

Sun    Free Time

Tokyo to Okinawa To Yonaguni                                    Stay Holiday House 1

Mon    Hammer Head Shark 2 Boat Dive 1                Stay Holiday House 2

Tue     Hammer Head Shark 2 Boat Dive 2                Stay Holiday House 3

Wed    Hammer Head Shark 2 Boat Dive 3                Stay Holiday House 4

Thu    Hammer Head Shark 2 Boat Dive 4                Stay Holiday House 5

Fri      Hammer Head Shark 2 Boat Dive 5                Stay Holiday House 6

Sat      Leave Yonaguni Island Arrive Okinawa

            Depart Okinawa Arrive at Tokyo                                 Stay Hotel 1

Sun    Depart Tokyo Arrive your country

 

Package Price We will advice you

Include Guide & Transport & Accommodations & Tour  & Tank & Weight

Not Include

Air ticket from your country to Yonaguni Island & Meals & Dive Gear

Minimum 2 Pax & Maximum 10Pax

 

 

                   

 

 

Australia Dive Coordinator Masa Takashima from Tokyo Japan

 

 

 

 

All charter for air craft & boat & coach bus

All consultancies for business & immigrations & trading & mobile phone & courier

 

Group Booking:

10 clients I will give you free for your guide except air ticket

5 clients I will give you your guide will be half price except air ticket

 

Payment

When you wish to book our tour , you need to pay half of price

Your balance you need to pay 30 days before at your departures date

If you pay full amount, we will give you 5% discount

 

Cancellations

Within 2 weeks 100%   within 30days 50% Over 31days 20%

 

 
 
 
1055/542 R.C.K. Tower 28th Floor, Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โทรศัพท์ : +6626306005-6
แฟกซ์   : +6626306002
อีเมล์ : info@elegancetravel.com
เว็บไซต์ : http://www.elegancetravel.com
(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท elegancetravel) ติดต่อเรา

 
 
ผังเว็บไซต์ l เงื่อนไข และข้อตกลง l ติดต่อเรา © 2014 (Elegance Travel & Transport Co., Ltd.) All Rights Reserved By OnizukaCS.